Side Menu

Последни публикации

Вижте дали зрението ви се е променило с възрастта (пресбиоп)

Вие сте на възраст над 45 години?

Трябва ли да отдалечавате ръцете си, да да прочетете вестник или книга?

Усещате ли затруднение при четене на ситни шрифтове?

Замъглено ли виждате когато четете?

Търсите ли по-осветено място при четене, писане?