възрастова макулна дегенерация

Рискът за развитие на възрастовата макулна дегенерация се увеличава с възрастта, а някои изследвания сочат, че при жените той е малко по-висок. Други фактори обуславящи появата на заболяването са светлият цвят на очите, тютюнопушенето, дългото излагане на слънце без слънчеви очила.

Доказано е, че съществува връзка между количеството лутеин в макулата (определящо плътността на макуларния пигмент) и риска за възрастово свързаната макуларна дегенерация. При изследване се установява, че окото на хората с възрастова макулна дегенерация съдържа статистически достоверно значимо по-малко количество лутеин в сравнение с лица без това заболяване.

Плътността на макуларния пигмент изключително зависи от хранителния прием на лутеин. При множество научни изследвания е установено, че плътността на макуларния пигмент се повишава при прием на високо количество лутеин. Установено е, че при суплементиране с високи дози лутеин плътността на макуларния пигмент значително се повишава като тази промяна се запазва до 1 месец след като концентрацията на плазмения лутеин се върне до началните си нива. При прием на лутеин структурите на окото не само акумулират, но имат и способността да задържат натрупалия се лутеин, като този процес е по-дългосрочен при прием на по-високи дози лутеин.
Резултатите от големи изследвания показват по-нисък риск от развитие на възрастова макулна дегенерация и повишени нива на серумна концентрация на лутеин при хората, които приемат отвън високи количества лутеин.

Околут е природен продукт
, предназначен специално за предотвратяване на риска от развитие на възрастова макулна дегенерация и увреждане на зрението. Той съдържа високи количества лутеин и зеаксантин и е изключително подходящ при най-силно застрашената от възрастова макулна дегенерация група – хората над 50-годишна възраст. Околут се дозира по 1 капсула, 1-2 пъти дневно след хранене.

borola