миопия

Статистиката сочи, че миопия е най-често срещаното зрително нарушение при деца в ученическа възраст. Проблемът е по-известен като късогледство. Появата му се асоциира с факта, че в ученическа възраст децата започват да напрягат очите си много по-сериозно и процесът на адаптация често преминава през развитие на временна миопия.

Обикновено зрението укрепва и проблемът се преодолява към 20-та годишнина на детето. За по-бързо справяне с детската миопия много офталмолози предписват носене на очила, както и допълнително подхранване на очите със специални офталмопротективни средства.

Миопия – същност и причини при деца

Децата с миопия изпитват затруднения с фокусирането на погледа върху по-отдалечени обекти в зрителното поле. Те изглеждат замъглени и неясни, за разлика от по-близките обекти, които детето вижда достатъчно ясно. Основна причина за развитие на миопия при деца е увреждането на лещата на окото. Ежедневното напрягане на очите при четене или писане в училище претоварва фините мускули на окото, които отговарят за регулиране формата на очната леща. Това води до по-трудното й адаптиране при наблюдаване на близки и далечни обекти. В повечето случаи резултатът е развитие на миопия.

Към тази чисто обективна причина за миопия в детска възраст трябва да се прибави и ролята на генетичния фактор. Повечето деца с късогледство унаследяват зрителното нарушение от родителите си.

Миопия – профилактика и допълващо лечение при деца

Профилактичните очни прегледи в детска възраст (поне веднъж годишно) са най-сигурното средство за навременно диагностициране на миопия. Като допълнително средство за профилактика и лечение на миопия при децата може да се разчита на офталмопротективния природен продукт Околут/Ocolut®.

Околут съдържа най-важните пигменти за очи за подкрепа на детското зрение – лутеин и зеаксантин. Те се натрупват в ретината и действат като мощни антиоксиданти за обезвреждане на опасните свободни радикали. Околут може да се прилага продължително време за профилактика и допълващо лечение на различни очни заболявани при деца, включително миопия. Действието на Околут е комплексно за подпомагане функциите на макулата, ретината и лещата на окото.

borola