Тест на Амслер за макулна дегенерация

Решетката на Амслер е инструмент, който очните лекари използват за откриване на проблеми със зрението, произтичащи от увреждането на макулата (централната част на ретината).

Ранната диагностика означава ранно лечение.

Ако сте изложени на риск от макулна дегенерация или други очни заболявания, може да тествате тази решетка в домашни условия.
Графиката по-долу е приблизителна на тази, която използват очните лекари. За поставяне на по-прецизна диагноза е необходим пълен преглед на очите.

Как да си направим тест с решетката на Амслер

Ако ползвате очила за четене, сложете ги, докато прилагате теста. Поставяте решетката на същото разстояние, на което поставяте всеки друг материал за четене.

 

  • Закрийте с ръка едното око, след което се съсредоточете върху черната точка в центъра.
  • Някои линии изглеждат вълнообразни, изкривени или замъглени? (Имайте предвид, че всички линии трябва да са прави и всички квадратчета трябва да са един размер.)
  • Има ли липсващи или тъмни области в решетката?
  • Успявате ли да видите всички ъгли и страни на решетката?

Забележка: Теста се прилага последователно и на двете очи!
Важно: За всяка нередност, свързана с вашето зрение, трябва веднага да уведомите вашия очен лекар.
Бъдете подготвени: Маркирайте върху графиката участъците, които не виждате добре и отидете подготвени при очния лекар.

borola