Високото вътреочно налягане невинаги води до глаукома

Повишеното вътреочно налягане се приема за основен рисков фактор за увреждане на очния нерв и развитие на глаукома. При ненавременни мерки глаукомата прогресира с постепенна загуба на периферното, а накрая и на централното зрение.

В офталмологичната практика обаче се установява едно интересно явление. Има немалък процент от хора с трайно повишено вътреочно налягане (очна хипертензия), които никога не развиват глаукома или други сериозни зрителни нарушения. Означава ли това, че диагнозата “повишено очно налягане” не обрича хората на слепота и ако да – то как можем да подсигурим опазването на зрението си?

Кога високото вътреочно налягане нe провокира глаукома?

Напълно възможно е вътреочното налягане да е по-високо от нормалното и това да не увреди сериозно очния нерв, т.е. да не се развие глаукома. Налягането в окото варира подобно на кръвното налягане и краткотрайните му повишавания не крият сериозен риск за оптичния нерв.

Това твърдение се потвърждава от специализирано офталмологично проучване, проследяващо състоянието на голяма група пациенти с високо вътреочно налягане. Половината от тях са лекувани с медикаменти за понижаване на налягането в окото, а при останалите не са прилагани лекарствени средства. В рамките на 5 години е отчетено, че глаукома са развили около 5% от лекуваните пациенти, а от нелекуваните – едва около 10%. Резултатите показват, че повишеното вътреочно налягане не обрича хората на глаукома и в много случаи развитието ѝ е провокирано от наличието на редица допълващи фактори. Като основен сред тях се посочва оксидативният стрес, предизвикан от т.нар. свободни радикали.

Много е важно вътреочното налягане да се проследява периодично. По-сериозни превантивни мерки са необходими в случаите, в които високите му стойности се задържат за по-дълъг период от време. Тогава е важно да се прави редовна консултация с офталмолог.

Превантивни мерки срещу глаукома при хора с повишено вътреочно налягане

Според офталмолозите у нас като удачно превантивно средство при високо вътреочно налягане може да се прилага комбинацията от природните продукти Околут Комби/Ocolut® Combi и ТриОмега1000+/TriOmega® 1000+.

Околут Комби осигурява пълна пигментна и съдова защита на очите на база на високото съдържание на очни пигменти и мощния антиоксидант проантоцианидин. ТриОмега 1000+ съдържа рационална комбинация от омега-3 мастни киселини и витамин Е, които подпомагат регулирането на вътреочното налягане.

Комбинацията от Околут Комби и ТриОмега1000+ е качествено и изцяло природно решение за превенция и подпомагане на лечението при високо вътреочно налягане и глаукома.

borola