периферно зрение

Повече от 60% от площта на зрителното ни поле се обхващат от т.нар. периферно зрение. При здрави очи погледът обхваща ъгъл от 170 градуса, като поне 100 от тях се покриват от периферното зрение. За влошено периферно зрение се говори, когато е налице стесняване на зрителното поле. Състоянието постепенно прогресира и нарушенията може да станат необратими.

Слабо периферно зрение – същност и симптоми

При отслабено периферно зрение обектите в центъра на зрителното поле се виждат ясно. Тези в периферията обаче са замъглени или изобщо не се забелязват. Това създава сериозни затруднения пред свободното придвижване и ориентация в пространството.

Основните симптоми на влошено периферно зрение включват:

  • усещане, че наблюдаваният обект се гледа през тръба или тунел. Поради тази причина състоянието е известно и като “тунелно виждане”.
  • трудности с ориентирането при по-приглушена светлина
  • често гадене и главоболие

На симптомите при слабо периферно зрение често не се обръща навременно и подобаващо внимание. Те обаче не бива да се пренебрегват, защото може да се дължат на сериозни очни заболявания. Оставени нелекувани, тези заболявания може да доведат до загуба на зрението.

Най-честата причина за влошаване на периферното зрение

Тунелно виждане най-често се появява като последствие от развитието на пигментен ретинит. Това е наследствено зрително заболяване, при което ретината на окото прогресивно дегенерира. Стесняването на зрителното поле и отслабването на зрението при слаба осветеност са основните симптоми на пигментен ретинит.
Трудно е да се предвиди каква част от зрението ще се загуби вследствие развитието на ретинит. С прогресиране на заболяването периферното зрение напълно изчезва като се запазва само част от централното. За запазване на зрението е важно да се вземат колкото е възможно по-навременни мерки за забавяне прогресията на пигментния ретинит.

Ефективно средство за поддържане на периферното зрение при пигментен ретинит

Препоръчително е да се разчита на мощно офталмопротективно средство като Околут Дуо/Ocolut® Duo. Действието му е изцяло насочено към овладяване на пигментен ретинит и дегенерация на макулата (централната зона на ретината). Една капсула Околут Дуо дневно помага за максимално запазване на периферното зрение при засегнатите от тези заболявания.

 

borola