Защо е необходимо да преглеждате зрението си

Според всички очни специалисти, е добре да преглеждате профилактично зрението си на всеки две години, ако сте под 60-годишна възраст и всяка година, ако сте над тази възраст, дори и да не усещате някакви зрителни проблеми. Това се налага поради наличието на редица безсимптомни зрителни заболявания, които могат да се диагностицират само при профилактичен преглед. Не бива да се подценява ролята не само на офталмологичните изследвания, но също и прегледът, който може да се направи при оптометрист. При такава консултация може да се диагностицира точното здравословно състояние на очите, да се определи зрителният статус, да се определят методите за коригиране на евентуални непроявили се зрителни дефекти и, при нужда, да се препоръча преглед при офталмолог.

Най-опасното, и поради това изискващо навременно откриване с профилактични очни прегледи заболяване, е глаукомата. Тя е водеща причина за слепота в световен мащаб и нуждата от ежегодни прегледи при специалист за откриването й са особено препоръчителни при хора над 50 години и особено такива с фамилна история на заболяването.

При навременно откриване, преди да е нанесла зрителни поражения, глаукомата е лечимо заболяване.

Друго асимптоматично заболяване, което може да се открие при очен преглед, е хипертонията (високо кръвно налягане). Това е заболяване, което наред със сърдечните и съдови усложнения, които предизвиква, може да доведе и до сериозни зрителни нарушения.

Подобно на него, диабетът е друго системно заболяване, което може да увреди ретината и да предизвика загуба на зрението, и което може да се установи при очен преглед, дори преди очният анализатор да е засегнат от него.

Поредното зрително заболяване, което може да имате, дори и да не усещате някакви смущения на зрението, е макулната дегенерация. Профилактичен преглед при офталмолог или оптометрист може да ви помогне да избегнете и нейните усложнения преди да са се проявили.

Всичко това показва колко много биха могли да бъдат ползите от профилактични очни прегледи, особено при възрастни хора, и дори без да са продиктувани от наличие на притеснителни симптоми. Бихте могли да имате диабет или хипертония без да подозирате затова до този момент. Би могло да сте застрашени и от глаукома или макулна дегенерация, за които не предполагате.

При установено някое от тези зрителни заболявания и дори профилактично, за преодоляване на риска от развитието им, се препоръчва приемът на продуктите Околут. Той може да бъде комбиниран с прием на Неостат при диагностициране с неоваскуларна глаукома или макулна дегенерация.

borola