Повишено очно налягане – превенция на риска от глаукома

Вътреочното налягане се измерва в стандартни мерни единици – милиметри живачен стълб. За повишено очно налягане се говори, когато показателите са над 21 мм живачен стълб.

Важно е да се отбележи, че високото очно налягане не показва непременно наличие на глаукома и увреждане на очния нерв. Факт е обаче, че хората с хронично повишено очно налягане са основната рискова група за развитие на глаукома и необратимо увреждане на зрението. Това налага тяхното състояние периодично да се проследява за поява на характерните за глаукома симптоми.

Повишено очно налягане – причини

Вътреочното налягане се повишава плавно с напредване на възрастта. Същата зависимост се наблюдава и по отношение на заболеваемостта от глаукома. Наред с възрастовите изменения в структурата и дейността на зрителния анализатор, сред причините за повишено вътреочно налягане се открояват още:

  • увреждане на фината дренажна система, отвеждаща вътреочната течност
  • физически травми на окото
  • развитие на очно заболяване
  • прекомерен прием на медикаменти, например кортикостероиди
  • наследствена обремененост
  • повишена кръвна захар (диабет) и др.

Изброените фактори сами по себе си увеличават рика от повишаване на очното налягане, увреждане на очния нерв и развитие на глаукома. Състоянието на зрението задължително трябва да се проследява при хората, изложени на влиянието на повече от един от изброените фактори.

Повишено очно налягане – превенция на усложненията

Повишеното вътреочно налягане не предизвиква характерни симптоми. Възможно е заболяването да прогресира без осезаеми оплаквания до момента на поява на сериозни зрителни нарушения. Затова повечето засегнати не подозират за заболяването до поява на оплакванията.

От ключово значение за запазване на зрението и избягване на глаукомата и другите усложнения е мониторирането на очното налягане. За целта се налага периодично провеждане на очен преглед и стриктно придържане към лекарските препоръки.

За профилактиране на риска от глаукома може да се разчита на комплексното офталмопротективно действие на Околут Комби/Ocolut® Combi, в комбинация с ТриОмега 1000+/TriOmega® 1000+.

 

borola