ретинит

Ретинитис пигментоза, пигментен ретинит, пигментоза на ретината са все различни наименования на едно и също състояние, което накратко се означава като ретинит. Това е генетично предавано зрително заболяване, което в световен мащаб засяга един на всеки 4 хиляди души.

При ретинит е налице бавно, но прогресивно дегенериране на ретината, при което тя губи чувствителността си към светлината. Прогресията на заболяването води до постепенно отслабване на периферното, а по-късно и на централното зрение, развитие на нощна слепота, нерядко и до пълна загуба на зрението.

Ретинит – причини

Отдавна е изяснено, че ретинит се развива поради увреждания в определен ген и че болшинството от засегнатите дължат влошаването на зрението си на наследствена обремененост. Знае се също, че развитието на ретинит се определя от рецесивен алел на увредения ген и дори родителите да са със здраво зрение, ако са негови носители, вероятност децата да са болни съществува. Изчислено е, че поне 1% от хората по света са носители на този алел.

Ретинит – симптоми

Уврежданията на въпросния ген водят до нарушена функционалност на т.нар. пръчици – специфични клетки, изграждащи ретината, отговорни за периферното и нощното зрение. Пръчиците са първите “жертви” при развитието на ретинитис пигментоза, поради което първият симптом на заболяването е свързан с отслабване на периферното зрение и трудно адаптиране на очите към тъмнина (нощна слепота).

Впоследствие увреждането се предава и на другата група ретинални клетки – колбичките, които са отговорни за централното зрение и за възприемането на цветовете. Поради тази причина напредването на заболяването води до постепенно отслабване и на централното и цветното зрение.

В повечето случаи симптомите на пигментен ретинит се проявяват още в детството, но се срещат и случаи, при които болестта се диагностицира и при хора над 40-годишна възраст. Този широк диапазон на разпространение на заболяването обаче не е пречка пред внедряването на успешни методи за подобряване на зрението при засегнатите пациенти.

За успешно овладяване на ретинит

Отдавна в лекарската практика овладяването на пигментен ретинит се провежда успешно с приема на естествени очни пигменти. Висококачествени стандартизирани ектракти от тях се съдържат в Околут Дуо/Ocolut® Duo. Този продукт снабдява окото с незаменимите зрителни пигменти лутеин и зеаксантин, които се натрупват в ретината, подпомагат правилното й функциониране и съдействат за успешното възстановяване на зрението при редица очни болести включително пигментен ретинит и макулна дегенерация.

 

borola