Side Menu

Последни публикации

пигментен ретинит

Лечение с генна терапия при пигментен ретинит

Пигментният ретинит е рядко генетично заболяване, което се характеризира със загуба на чувствителност към светлина на периферната част на зрителния анализатор. Поради неговата фамилна обремененост, все още няма лечение, което окончателно да спре дегенеративните процеси в ретината и да възстанови нормалното зрение на засегнатите. Учените обаче са уверени, че в най-скоро време ще са в състояние да предложат ефективен метод, който ще помогне за повишаване качеството на живот на потърпевшите.

Генна терапия при пигментен ретинит

Водени от убеждението, че генната терапия е единствената възможна алтернатива за разрешаването на генетични проблеми, изследователи от Оксфордския университет провеждат клинично изследване за редактиране на дефектните гени, отговорни за развитието на X-свързан пигментен ретинит. Това е най-тежката форма на болестта, водеща до бавна и необратима загуба на зрение, за която понастоящем няма лечение. Проучването е спонсорирано от биофармацевтична компания, а доброволец в изпитването е 29-годишен мъж. Ръководителят на екипа, професор Робърт Макларън, е изключително доволен от начина, по който е протекла интервенцията, проведена в една от университетските болници в Оксфорд. „Коригирането на мутациите в гена RPGR, свързани с Х-хромозомната форма на пигментния ретинит (XLRP), е от жизненоважно значение за светлочувствителните клетки в задната част на окото. Промяната на генетичния код е изключително деликатна процедура и поради това подходихме предпазливо към нея. За щастие новата ДНК последователност, която използвахме, доказа своята ефективност не само в лабораторните условия, но и на практика“, споделя с радост професор Макларън. Дейв Фелоус, изпълнителен директор на компанията, е уверен, че проведената генна терапия има потенциал да промени живота на хората, страдащи от пигментен ретинит. Д-р Аниз Хирач, главен медицински директор на компанията, разяснява, че планират да включат в отвореното многоцентърно проучване минимум 24 мъже с пигментоза на ретината. Предвижда се участниците да получат субретинна инжекция с вектор за генна терапия RPGR. Целта на проучването е да се оцени безопасността и поносимостта на вектора за период от 12 месеца.

Овладяване на пигментен ретинит

Докато официално се представи ген, който може да лекува или да предотвратява прогресията на пигментния ретинит, най-доброто средство за овладяване на симптомите на коварното заболяване остава приемът на естествени очни пигменти. Максимално количество висококачествени стандартизирани екстракти от тях се съдържат в Околут Дуо/Ocolut® Duo. Оптималните дози лутеин и зеаксантин в продукта осигуряват двойна пигментна защита на очите и помагат на страдащите от пигментен ретинит да забавят нейното влошаване.

borola

0 коментара

7

Коментари

avatar