Side Menu

Последни публикации

Пигментен ретинит

Пигментен ретинит (пигментна дегенерация на ретината) – същност, симптоми и профилактика

Дегенеративните изменения на ретината са серия от болестни състояния, които настъпват естествено с възрастта, предизвикват се от други заболявания или имат наследствен характер. Сред тези, които се унаследяват от родителите, на водещо място се поставя пигментният ретинит.

Това заболяване най-общо засяга възможността на ретината да отговаря на действието на светлината, защото засяга пръчиците на ретината, нейните фоторецептри, осигуряващи реакция към светлината. Доказано е, че пигментен ретинит се предизвиква от мутационен ген, унаследяващ се самостоятелно или свързано с гени, предизвикващи допълнително глухота или синдром на Ушер.

Симптомите на заболяването започват да се проявяват най-често около 20-30 годишна възраст.

Скоростта на влошаване на зрението зависи от редица фактори, сред които генетичните особености на човека и степента на полаганите за зрението грижи.Характерно за пигментния ретинит е дегенерацията първоначално на клетките извън макулата, т.е по външната част на ретината. Те са свързани с периферното и тъмнинно (вечерно) зрение, поради което оплакванията, свързани с пигментния ретинит засягат в началото влошаването именно на периферното и вечерно зрение.

Това състояние се описва като “ефект на тунела” или “поглед през тръба”. Сред симптомите на пигментния ретинит е и затруднената адаптация на зрението към тъмнината. Виждането на светло не е затруднено, но болният трудно различава предмети в тъмното, спъва се в тях, шофирането вечер става по-трудно. Влошаването на зрението и оплакванията постепенно прогресират, макар и бавно.

Като причини за развитието на пигментен ретинит дори днес трудно може да се изведат конкретни фактори. Освен генетичната предразположеност, като причина най-често се посочва недоразвитие на ретината и макулата през вътреутробното развитие на плода или патологични отлагания на пигменти в ретината, водещи до постепенна загуба на функционалността й.

В крайният стадий на заболяването настъпва пълната загуба на зрение. Пигментният ретинит е все още нелечим, но усилено се разработват техники за подобряване на състоянието или поне прекратяване влошаването му. Като удачен метод се предлага засилване приемът на зрителните пигменти зеаксантин и лутеин, които повишават зрителната острота, подобряват адаптацията към тъмнина и разширяват зрителното поле на болните. Освен това показват добра ефективност за забавяне загубата на периферното зрение.

Максимални дози лутеин и зеаксантин доставя Околут дуо. Това е най-мощният продукт за подобряване на зрението и снабдяване на очите със стандартизирани дози зрителни пигменти. Околут дуо дава надежда на хората с пигментен ретинит за поддържането здравето на очите им и максимално отлагане във времето на процесите на влошаването му.

borola

0 коментара

12

Коментари

avatar